Xoan Piñón
CompositorContributions to musical versions

Compositor in:

Levousa fremosa
Musical version of Levou-s' aa alva], levou s' a velida from Pero Meogo (Cantiga de Amigo)