Guiraut de Riquer
CompositorContributions to musical versions

Compositor in:

Moir'e faço dereito
Musical version of Moir, e faço dereito from Vidal (Cantiga de Amor)