Nuno Torka Miranda
IntérpreteContributions to musical versions

Intérprete in:

Foi-s'o meu amigo a cas d'el-rei (Alaúde / darkuba)
Musical version of Foi-s' o meu amigo a cas del rei from João Airas de Santiago (Cantiga de Amigo)

Ondas do mar de Vigo (Vihuela)
Musical version of Ondas do mar de Vigo from Martim Codax (Cantiga de Amigo)

Quand'eu vejo las ondas (Alaúde)
Musical version of Quand' eu vejo las ondas from Rui Fernandes de Santiago (Cantiga de Amor)

Quantas sabedes amar amigo (Alaúde / darbuka)
Musical version of Quantas sabedes amar amigo from Martim Codax (Cantiga de Amigo)